About us

Arcanna is een onafhankelijk ontwerp bureau, gehuisvest te Odijk. We ontwerpen alles: architectuur, interieurs, identiteiten, publicaties, producten, tentoonstellingen, posters, boeken, bewegwijzeringen, en websites & apps.

Onze opdrachtgevers werken direct samen met de ontwerper / ontwerp team. Dit reflecteert onze overtuiging dat waardig ontwerp niet kan plaatsvinden zonder passie, intelligentie, en persoonlijke verbondenheid, dit is te zien in ons portfolio met een reikwijdte van bijna twee decenia.

Wat we doen
We ontwerpen, We maken, We onderzoeken.

Onze expertise:

– Grafische vormgeving
– Visuele communicatie

– Identiteit & Branding
– City branding
– Sport branding
– Persoonlijke branding

– Architectuur
– Landschapsontwerp
– Stedenbouw
– Interieur ontwerp
– Evenement ontwerp en management
– Web & App UI/UX ontwerp

– Ruimte beleving en menselijke interactie onderzoek
– Ontwerp- en gebruikersonderzoek

– Project ondersteuning en management

Arcanna helpt u graag uw doelen waar te maken ten behoeve van uw succes.

Sponsoring
Wij vinden het leuk om u te helpen en we willen dit op de ons best mogelijke manier doen. Helaas hebben wij geen onuitputtelijke sponsoringsmiddelen tot onze beschikking. We hebben daarom twee richtlijnen opgesteld om u te helpen beslissen om ons voor sponsoring te vragen.

1. Bent u een non-profit organisatie en/of betreft het een non-profit project.
2. Wij kunnen op dit moment alleen sponsoraanvragen voor grafische vormgeving, branding en evenement design in behandeling nemen. Het is zeer goed mogelijk dat dit in de nabije toekomst zal wijzigen.

Als uw aanvraag aan beide richtlijnen voldoet, dan horen wij graag van u!
U kunt uw verzoek naar ons opsturen via: welcome [at] arcanna.nl

//

Arcanna is an independent design consultancy, based in Odijk [Netherlands]. We design everything: architecture, interiors, identities, publications, products, exhibitions, posters, books, wayfindings, and websites & apps.

Each of our clients work directly with the designer / design team. This reflects our belief that great design cannot happen without passion, intelligence, and personal commitment, which is demonstrated by a portfolio of work that spans close to two decades.

What we do
We design, We craft, We research.

Our expertise:
– Graphic design
– Visual communications

– Identity & Branding
– City branding
– Sport branding
– Personal branding

– Architecture
– Landscape design
– Urban design
– Interior design
– Event design and management
– Web & App UI/UX design

– Space and Human interaction research
– Design and User research

– Project management and support.

Arcanna likes to help you to achieve your goals and maximize your success.

Sponsoring
We like to help people and we want to do it the best we can. We unfortunately don’t have unlimited sponsoring resources. So we made two guidelines to help you in advance in your decision to ask us for sponsoring.

1. Are you a not-for-profit organisation and/or is it a not-for-profit project.
2. We only accept sponsor requests at this time for Graphic Design, Branding and Event Design. This may well change again in the near future.

If your request is okay with both guidelines, we hope to hear from you!
You can send your request to: welcome [at] arcanna.nl

//

Handelsregister
Arcanna
KvK [NL] #53669754

Onze Algemene Voorwaarden
Arcanna_Algemene_Voorwaarden [pdf]